Elektrownia Łaziska

Elektrownia Łaziska należy do koncernu energetycznego TAURON Wytwarzanie S.A. Jest elektrownią opalaną węglem kamiennym i posiada własny węzeł ciepłowniczy. Osiąga moc elektryczną 1145 MWe i cieplną 196 MWt.

Zakład powstał w 1917 r. Do lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia była to największa elektrownia w Polsce. Obecnie jest trzecim zakładem na Śląsku, pod względem mocy, a wytwarzanie energii stanowi 4.2% produkcji krajowej brutto.

Warto wiedzieć

Ok. 50% emisji CO2 w Polsce pochodzi z przemysłu energetycznego. Zgodnie z przyjętym przez Parlament UE pakietem energetyczno-klimatycznym, wszystkie kraje członkowskie mają obowiązek ograniczenia emisji CO2 o 20%. Tauron Polska Energia, Tauron Wytwarzanie oraz Instytut Przeróbki Węgla zaprojektowały i wdrożyły w Elektrowni Łaziska instalację pilotową CCS, której zadaniem jest odsiarczanie wraz z wychwytywaniem ze spalin CO2. Celem projektu jest budowa zero-emisyjnych bloków energetycznych o wysokiej sprawności. Projekt prowadzony jest w ramach programu „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”, którego jednym z priorytetów jest ograniczenie emisji CO2.

Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska
Elektrownia Łaziska